วิธีใส่ Serial Code

1. เลือก Menu ตั้งค่า


2. เลือกหัวข้อรหัสรางวัล และใส่ Code ในช่อง และกดยืนยัน