ระบบ VIP

ระบบ VIP เป็นระบบที่เป็นเหมือนโบนัสสำหรับผู้เล่นที่ทำการเติมเงินเข้าเกม โดยระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เล่นมากมาย ซึ่งจะเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่เติมเงินถึงจำนวนที่กำหนด ผู้เล่นก็จะได้รับสถานะ VIP โดยอัตโนมัติระบบ VIP แบ่งเป็นระดับ VIP 1 ถึง VIP 12 ซึ่ง VIP แต่ละขั้นก็จะมีความสามารถต่างกัน โดยความสามารถหลักๆของระบบ VIP นั้นมีดังนี้

  1. สามารถซื้อสเตมิน่าได้เพิ่มขึ้น
  2. สามารถซื้อห่อของขวัญ VIP ได้ ซึ่งจะมีจอมยุทธระดับเทพยุทธ เอี้ยก้วย ที่หาได้จาก VIP เท่านั้น
  3. สามารถผ่านด่านแบบรวดเร็วได้
  4. สามารถซื้อเงิน และอาหารได้เพิ่มขึ้น
  5. เพิ่มเพื่อนได้มากขึ้น
  6. ซื้อจำนวนการ PK ได้มากขึ้น
  7. เพิ่มจำนวนการผ่านด่านเร็ว
  8. เพิ่มจำนวนการเข้าด่านพิเศษ
  9. เพิ่มจำนวนการเข้าด่านปกติ
  10. เพิ่มจำนวนไอเทมในโหมด PK เป็น 2 เท่า

อัตราการเป็น VIP มีดังนี้
ขั้น VIP เติมเงินประมาณ (บาท)
1 -
2 150
3 300
4 500
5 1,500
6 2,500
7 5,000
8 15,000
9 25,000
10 50,000
11 100,000
12 150,000

เอี้ยก้วย” จอมยุทธ ที่หาได้ใน VIP เท่านั้น