ระบบมอบดอกไม้

ระบบนี้จะเป็นระบบที่วัดความนิยมของแต่ละบุคคลใน Server โดยผู้เล่นสามารถให้ดอกไม้หรือ ปาไข่ใส่เพื่อนที่อยู่ในรายชื่อเพื่อนได้

ผู้เล่นแต่ละคน สามารถที่จะให้ดอกไม้ได้ 5 ครั้งและปาไข่ได้ 1 ครั้งต่อวัน โดยในแต่ละวัน ตัวเกมก็จะจัดอันดับความนิยมผู้เล่นที่ได้รับดอกไม้มากที่สุด และแจกของรางวัลตามอันดับที่ได้